Jak utwardzać drogi?

Radna Mariola Olszewska wystąpiła o zastosowanie metod utwardzania dróg ograniczających uciążliwości dla Mieszkańców.
Szczegóły w interpelacji.

Post Author: Redaktor