Komunikacja na Zielonej Białołęce

Biorąc pod uwagę fatalną sytuację komunikacyjną na terenie Zielonej Białołęki członkowie naszego stowarzyszenia radna Mariola Olszewska oraz Kamil Hajduk podjęli kroki, aby zmusić władze Dzielnicy, Miasta jak i ZTM do dialogu. Prosimy Was, mieszkańców Białołęki o pomoc w zbieraniu podpisów pod petycją w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Tylko współdziałając będziemy w stanie wywrzeć presję i doprowadzić do sytuacji, w której nastąpi realna poprawa w zakresie skomunikowania tej części naszej dzielnicy.

Podpiszmy petycję.