Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego [KONSULTACJE]

We wtorek 6 listopada 2018 roku w godzinach 16.00-20.00 w Urzędzie Dzielnicy Białołęka przy ul. Modlińskiej 197 w sali konferencyjnej na 1. piętrze zorganizowany zostanie punkt konsultacyjny w ramach konsultacji społecznych w pierwszym etapie prac (etap składania wniosków) nad Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy.

Studium to ważny dokument decydujący o rozwoju przestrzennym miasta w nadchodzących latach.

Przypominamy również o konsultacjach ogólnomiejskich oraz o spotkaniach planistycznych (warsztatach) dotyczących opracowania Studium, które odbędą się w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego przy ul. Marszałkowskiej 77/79. Na konsultacje zapraszamy w sobotę 10 listopada w godzinach 10:00-14:00 oraz w środę 14 listopada w godzinach 16:00-20:00. Spotkania planistyczne odbędą się w soboty 24 listopada oraz 1 grudnia w godzinach 10.30-14.30. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.konsultacje.um.warszawa.pl/studium.


Post Author: Redaktor