MPZP dla Wiśniewa w rejonie ul. Kołacińskiej

Tylko do 10 października można składać wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wiśniewa w rejonie ul. Kołacińskiej. To dopiero początek prac nad tym MPZP, ale warto od początku uczestniczyć w tym procesie i mieć wpływ na zapisy planu.
Na spotkanie poświęcone temu MPZP licznie przybyli mieszkańcy, zgłaszając szereg postulatów związanych zarówno z samym planem, procedowaniem planów miejscowych rejonu Wiśniewa oraz lokalnych inwestycji, na czele z remontem ulicy Kołacińskiej. Pojawiły się m.in. wątpliwości, jaki wpływ na realizację tej inwestycji będzie miało przystąpienie do sporządzania nowego planu, a także jaka będzie docelowa kategoria drogi (ZMID zakłada powstanie drogi kategorii Z – zbiorcza – o obustronnych chodnikach „w miarę możliwości”, budowę zatok autobusowych, budowę oświetlenia i odwodnienia drogi).
Kluczowy postulat w kontekście prac nad nowym planem miejscowym stanowi zachowanie dotychczasowego charakteru zabudowy – jednorodzinnej. Mieszkańcy oczekują, iż MPZP nie dopuści do kolejnych sytuacji, gdzie pomiędzy domami jednorodzinnymi powstają bloki. W tym kontekście została podniesiona także kwestia długiego czasu procedowania planów miejscowych, m.in. na przykładzie MPZP Wiśniewa w rejonie ul. Fleminga, co trwa już ponad 4 lata. Przedstawiciele Biura Architektury i Planowania Przestrzennego zapewniali, iż plan zostanie niebawem wyłożony do publicznego wglądu.

Post Author: admin