Oczyszczalnia Ścieków „Czajka”

W ostatnich miesiącach Oczyszczalnia Ścieków „Czajka” generowała większe niż zazwyczaj uciążliwości odorowe. Mieszkańcy skarżyli się również na hałas. Władze dzielnicy w nikłym stopniu informują o inwestycjach na terenie zakładu.

Obecnie trwa budowa zbiorników retencyjnych i mieszkańcy chcą wiedzieć czy będą one miały wpływ na komfort ich życia. Aby bliżej przyjrzeć się tym problemom członkowie naszego stowarzyszenia i delegacja mieszkańców, odbyli wizytę w zakładzie. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Marioli Olszewskiej i było fachowe i merytoryczne.

Władze oczyszczalni zadysponowały zespół fachowców zarówno od strony realizacji inwestycji, jak również bieżącego funkcjonowania „Czajki”. Cieszy partnerski charakter spotkania. Wiemy już jakie inwestycje trzeba przeprowadzić, aby zminimalizować uciążliwości. Co ważne również przedstawiciele oczyszczalni są przekonani o ich konieczności. Hermetyzacja rozładunku osadów, skuteczniejsza dezodoryzacja w miejscu dopływu ścieków surowych oraz wyeliminowanie hałasu. Te elementy naszym zdaniem należy poprawić i właśnie o to będziemy zabiegać.

Mariola i Dariusz Olszewscy

 

i

 

Post Author: Redaktor