Topolowa – wniosek Mieszkańców

Budowa Topolowej wraz z siecią kanalizacyjną jest możliwa, ale czy Zarząd Dzielnicy wyjdzie na przeciw potrzebom Mieszkańców?

„Wobec powyższego w ocenie Spółki, obecnie jedyną skuteczną możliwością realizacji inwestycji sieciowej w latach 2018-2019, jest poszerzenie ulicy Topolowej przez Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, zgodnie z zapisami w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Najszybszą ścieżką inwestycyjną jest jednoczesna budowa ulicy wraz z siecią kanalizacyjną i przebudową istniejącej infrastruktury w trybie ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (…) W przypadku, gdy Zarządca drogi skorzysta z opisanego powyżej trybu budowy ulicy Topolowej, Spółka deklaruje niezwłocznie podpisanie porozumienia regulującego współpracę w zakresie wykonania prac projektowych oraz robót budowlanych dotyczących wykonania sieci kanalizacyjnej oraz robót drogowych w ul. Topolowej.”

Szczegóły na temat budowy ul. Topolowej wraz z kanalizacją poniżej:
 

Post Author: Redaktor