Park odpoczynku wraca do gry

Od kilku tygodni toczył się bój o działkę pomiędzy ulicami Echa Leśne i Zbyszka z Bogdańca, na której Pani Weronika zaplanowała w tegorocznym Budżecie Partycypacyjnym projekt pod nazwą „Park odpoczynku”.  Po raz kolejny w trakcie weryfikacji projektów Budżetu Partycypacyjnego dowiedzieliśmy się o planach wobec działki, które mogły przekreślić realizację pomysłu autora projektu.  Informacja o negatywnej weryfikacji zapoczątkowała batalię o ten skwer, której podjęliśmy się jako Klub i Stowarzyszenie Razem dla Białołęki.

Przez cały ten czas byliśmy  świadkami silnej determinacji autorki projektu, z którą wspólnie podjęliśmy zdecydowane kroki, celem nagłośnienia tematu i zwrócenia Włodarzom uwagę na głos lokalnej społeczności.  Autorka składając ten projekt zatroszczyła się o swoich sąsiadów, gdyż w tym rejonie nie ma szerokich chodników i ścieżek rowerowych. „Gdyby drogi na Brzezinach były tak szerokie, by można było na nich zaprojektować ścieżki rowerowe, to ten projekt by nie powstał. Gdyby chodniki na Brzezinach były tak szerokie, by można było na nich utworzyć ścieżki do biegania, a na trawnikach, wzdłuż tych szerokich chodników, posadzić drzewa, to ten projekt by nie powstał”.

Jako Klub Radnych Razem dla Białołęki złożyliśmy wniosek o sesję nadzwyczajną ze stanowiskiem w sprawie Utworzenia „Parku odpoczynku” na Brzezinach, która została zwołana na dzień 16 maja. Chcąc wzmocnić nasze starania wysłaliśmy pismo do Zastępcy Prezydenta m.st. Michała Olszewskiego, w którym prosimy o przychylenie się do głosu mieszkańców Brzezin i przeznaczenie tej działki na park. Dodatkowo uruchomiliśmy petycję, którą skierowaliśmy do władz dzielnicy Białołęka, apelując o zaniechanie sprzedaży tej działki. W wyniku akcji społecznej zebraliśmy ponad 640 podpisów. Czytając komentarze osób oddających głos, jesteśmy zgodni, że nie chcemy betonowej Białołęki.

8 maja Pani Weronika dostała informację, że projekt został zweryfikowany negatywnie, gdyż trwa procedura sprzedaży działki. A już 9 maja, pojawiła się informacja, że Zarząd Dzielnicy Białołęka jednak rezygnuje z zamiaru sprzedaży działki. Na chwilę obecną jest to deklaracja bez potwierdzeń na piśmie.  14 maja odbyło się posiedzenie Dzielnicowego Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego, na którym większością głosów przegłosowano przywrócenie projektu „Park odpoczynku” do ponownej weryfikacji. Na tymże spotkaniu wniesiono również wiele uwag i wątpliwości co do samego procesu Budżetu Partycypacyjnego.

Mam nadzieję, że Rada Dzielnicy Białołęka jednomyślnie poprze zaproponowane przez nas stanowisko i opowie się za stworzeniem tego parku, a urzędnicy dołożą wszelkich starań, by wesprzeć wszystkich projektodawców.
Pani Weronice życzę, by Jej projekt znalazł się w puli zwycięskich projektów.

Ewa Gajewska
Radna Dzielnicy Białołęka

Post Author: Redaktor