Utworzenie parku „Ogrody Mehoffera”

Niepokojąc się działaniami dzielnicy wobec kolejnego terenu zielonego w dniu 6 marca złożyłam interpelację, pytając o plany dzielnicy wobec działek o numerach ewidencyjnych nr 45/11, 46/1, 47/4, 50/1 obręb 4-01-22. Jest to teren, o który od dwóch lat zabiegają mieszkańcy, by powstał tu park, zwany „Ogrodami Mehoffera”. 

Czy dzielnica zmieniła zdanie odnośnie działki ewidencyjnej nr 47/4 z obrębu 4-01-22, na której rośnie około 150 drzew i jednak ją sprzeda? Przypomnieć należy, że rok temu mieszkańcy otrzymali deklarację, że zadrzewiona działka została WYCOFANA z planów sprzedaży – Ewa Gajewska – radna.

Post Author: Redaktor