Szpital na Białołęce

Kontynuując nasze działania w sprawie skomunikowania Zielonej Białołęki oraz Wielospecjalistycznej Przychodni, mającej powstać w okolicach ulicy Przykoszarowej z Białołęką Zachodnią z inicjatywy radnej Marioli Olszewskiej odbyło się dziś spotkanie z przedstawicielami ZTM. Omawiano różne warianty tras oraz możliwości techniczne potrzebne do ich uruchomienia. Opierając się na analizach i ustaleniach z przejazdu technicznego zaproponowano m.in. trasę z ZB przez ulicę Cieślewskich. W okolicach skrzyżowania ulicy Orneckiej z ulicą Cieslewskich ZTM wstępnie zadeklarował, montaż lustra. Oczywiście inną alternatywą jest ulica Płochocińska i dalej Marywilska lub Modlińska, co wydaje się mniej korzystnym rozwiązaniem. Dla połączenia ulicy Białołęckiej z resztą ZB możliwe jest wykorzystanie obecnie jedynie ulicy Juranda ze Spychowa. Sytuacja ta może ulec zmianie po przebudowie ulicy Hemara. Zadeklarowano dalsze spotkania w tej sprawie, w tym również z Zarządem Dzielnicy. Ważną sprawą jest poprawa nawierzchni niektórych ulic oraz utworzenie peronów przystankowych. Wierzymy, że uda się wypracować optymalne rozwiązanie, które zadowoli mieszkańców.

Korzystając z okazji serdecznie dziękujemy Zarządowi Dzielnicy Białołęka za obecność na spotkaniu i wsparcie naszych działań.

Post Author: Redaktor