Lipa na Białołęce

Dzielnica Białołęka doświadcza wycinki drzew na niespotykaną dotąd skalę. Planowane jest wycięcie ponad 4 tysięcy drzew wzdłuż Kanału Żerańskiego w związku z budową gazociągu. Obecnie wycięto już około 700 drzew w związku z inwestycją jednego z deweloperów w okolicach ulicy Kowalczyka. Drzewa wycięto pomimo okresu lęgowego, który trwa od 1 marca do 15 października. Systematycznie ograniczane są tereny zielone, działki, na których rosły drzewa i krzewy będą sprzedane i zabudowane. Występują problemy w zakresie realizacji niektórych projektów, dotyczących tworzenia przestrzeni „zielonej” w ramach budżetu partycypacyjnego. Jednocześnie dzielnica nie dba w dostateczny sposób o prawidłowość i nadzór nad właściwym egzekwowaniem wydanych decyzji, dotyczących wycinki drzew. Nie potrafi również zadbać o właściwe zrekompensowanie strat powstałych na skutek wycinki i wynegocjować proporcjonalnych nasadzeń zastępczych.

Dlatego też w formie protestu przeprowadziliśmy akcję „Lipa na Białołęce” w Urzędzie Dzielnicy oraz oczekujemy odpowiedzi na pismo w którym pytamy o:

  1. Dlaczego Zarząd zgadza się na realizację nieproporcjonalnych nasadzeń zastępczych? Dlaczego nasadzenia mają być wykonane w miejscach znacznie oddalonych ( również poza obszarem dzielnicy) od miejsc, w których dokonywana jest wycinka drzew?
  2. Jakie gatunki drzew, jakiej wielkości i w jakiej ilości Zarząd Dzielnicy zaakceptował w ramach nasadzeń zastępczych dotyczących wycinki wzdłuż Kanału Żerańskiego?
  3. Czy Zarząd miał świadomość i wyraził zgodę na wycinkę w okolicach ulicy Kowalczyka w okresie lęgowym ptaków?
  4. Kto personalnie wydał decyzje ( trzy decyzje) umożliwiające wycinkę drzew w okolicach ulicy Kowalczyka na działce pod inwestycję deweloperską firmy Dom Development? Czy w ramach Zarządu Dzielnicy prowadzono dyskusję lub głosowano tę kwestię? Czy sprawa wycinki lub budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Kowalczyka i Łopianowej była kiedykolwiek dyskutowana przez Zarząd Dzielnicy z wiceprezydentem Jarosławem Jóźwiakiem, zarówno za czasów jego prezydentury, jak również pracy na rzecz Kancelarii Prof. Marka Wierzbowskiego i Partnerzy?
  5. Warunkiem wydania decyzji na wycinkę w okolicach ulicy Kowalczyka było uzyskanie pozwolenia na budowę. Dlaczego więc wycinki dokonał inny podmiot niż ten, który uzyskał pozwolenie na budowę?
  6. Jakie są efekty postępowania wyjaśniającego, które podobno trwa, a które dotyczy wycinki na rzecz Dom Development? Jaki jest dokładny zakres tego postępowania?
  7. Czy Zarząd Dzielnicy bierze pełną odpowiedzialność za pracę Wydziału Konserwacji i Środowiska, a w szczególności za profesjonalizm i decyzje Naczelnika Mariusza Wajszczaka?
  8. Czy projekt z budżetu partycypacyjnego „Ogrody Mehoffera” będzie zrealizowany w formie popartej przez mieszkańców w głosowaniu i czy jego realizacja będzie zakończona w tym roku kalendarzowym?

Więcej w materiale: ibialoleka.pl i TVP3 Warszawa. Reportaż o acji: Lipa na Białołęce dostępny po 7 minucie wydania.

Post Author: Redaktor