Ul. Krokwi i ul. Podróżnicza

– Będąc na miejscu i obserwując ruch pojazdów w godzinach porannego szczytu w rejonie skrzyżowania ul. Krokwi z ul. Podróżniczą, doszedłem do wniosku że należy: wybudować jeden próg zwalniający w rejonie granicy nieruchomości przy ul. Krokwi 3 i 5., ustawić barierę energochłonną zapobiegającą ścinaniu wschodniego narożnika (od strony adresu przy ul. Krokwi 1) oraz zlikwidować część szykan zlokalizowanych po wschodniej stronie ul. Krokwi, pozostawiając szykany po zachodniej stronie – radny Wojciech Tumasz

Więcej w materiale ibialoleka.pl

Post Author: Redaktor