Inwestycje oświatowe na Białołęce

Inwestycje oświatowe na Białołęce mimo zapowiedzi i obietnic nie zostaną oddane w zapowiadanym terminie.
Przypomnijmy, na sesji nadzwyczajnej 22 września 2015 r. ówczesny Burmistrz Dzielnicy Białołęka Piotr Jaworski deklarował następujące terminy:* Żłobek przy ul. Odkrytej – 14.07.2017

* Żłobek przy ul. Truskawkowej – 14.07.2017

* Żłobek przy ul Krzyżówki – 14.07.2017

* Żłobek przy ul. Jesiennych Liści – sierpień 2017

W kwestii przedszkoli zapowiadano:

* Przedszkole przy ul. Ceramicznej – 2017

* Przedszkole przy ul. Mysliborskiej – 14.07.2017

* Przedszkole przy ul. Głebockiej – 17.07.2017

* Przedszkole przy ul. Jesiennych Liści – sierpień 2017

Zaś dla szkół podstawowych przedstawiono następujący scenariusz:

* Szkoła Podstawowa przy ul. Myśliborskiej – rok szkolny 2017/2018

* Szkoła Podstawowa przy ul. Warzelniczej – rok szkolny 2017/2018

* Szkoła Podstawowa przy ul. Verdiego – rok szkolny 2018/2019

* Szkoła Podstawowa przy ul. Kępa Tarchomiński – rok szkolny 2018/2019

Szczegóły w prezentacji: http://www.bialoleka.waw.pl/aktualnosc-30-416-oswiata_na_bialolece_informacja_zarzadu.htmlJako Stowarzyszenie Razem dla Białołęki wielokrotnie występowaliśmy o urealnienie harmonogramów i deklarowanych terminów. Do niedawna Zarząd Dzielnicy Białołęka z Iloną Soją-Kozłowską na czele utrzymywał, że powyższe terminy zostaną zachowane, nikt nie kwestionował terminów podanych przez Burmistrza Jaworskiego… niestety było to niezrozumiałe. Dlaczego nie przekazywano rzetelnej i aktualnej informacji o inwestycjach? Czy dziś przedstawiane terminy są realne? Czy wiemy wszystko o tych inwestycjach?Dziś na temat żłobków wiemy, że:Żłobek nr 56 przy ul. Truskawkowej 5 w Dzielnicy Białołęka zapewnia 150 miejsc w sześciu grupach rozwojowych dla dzieci w wieku od roku do 3 lat. W terminie 21 sierpnia do 22 września 2017 r. wszelkie sprawy związane z rekrutacją do Żłobka nr 56 będą załatwiane w Żłobku nr 46 przy ul. Przybyszewskiego 70/72 w Dzielnicy Bielany – otwarcie z końcem września 2017 r.Żłobek nr 58 przy ul. Krzyżówki 24 w Dzielnicy Białołęka zapewnia 150 miejsc w sześciu grupach rozwojowych dla dzieci w wieku od roku do 3 lat. W terminie 21 sierpnia do 22 września 2017 r. wszelkie sprawy związane z rekrutacją do Żłobka nr 58 będą załatwiane w Żłobku nr 42 przy ul. Chodeckiej 3 w Dzielnicy Targówek – otwarcie z końcem października 2017 r.Żłobek nr 57 przy ul. Książkowej 2 w Dzielnicy Białołęka zapewnia 150 miejsc w sześciu grupach rozwojowych dla dzieci w wieku od roku do 3 lat. W terminie 21 sierpnia – 4 września 2017 r. wszelkie sprawy związane z rekrutacją do Żłobka nr 57 będą załatwiane w Żłobku nr 36 przy ul. Strumykowej 18 w Dzielnicy Białołęka – otwarcie z końcem października 2017 r.Żłobek nr 59 przy ul. Skarbka z Gór 9 w Dzielnicy Białołęka zapewnia 50 miejsc w dwóch grupach rozwojowych dla dzieci w wieku od roku do 3 lat. W terminie 21 sierpnia do 22 września 2017 r. wszelkie sprawy związane z rekrutacją do Żłobka nr 59 będą załatwiane w Żłobku nr 47 przy ul. Chodeckiej 2 w Dzielnicy Targówek – otwarcie z końcem września 2017 r.Niestety, deklarowany wakacyjny termin oddania żłobków do użytkowania nie został zachowany dla tych inwestycji.Zarząd Dzielnicy Białołęka obecnie zapewnia, że przedszkola w dzielnicy zostaną oddane z końcem 2017 r. a do tego czasu istnieje możliwość korzystania z placówek na terenie Dzielnicy Wola (http://www.bialoleka.waw.pl/aktualnosc-1745-komunikat_dla_rodzicow_dzieci.html).


I w tym przypadku nie udało się zachować deklarowanych terminów. Zapowiadane oddanie do użytkowania na grudzień 2017 zostanie zrealizowane? Czas pokaże.Największe opóźnienia obserwujemy przy budowie szkół podstawowych. Mimo deklaracji Jacka Poddębniaka z marca 2017 r. szkoła przy ul. Verdego nie będzie gotowa w przyszłym roku. Placówka ta wg obecnych deklaracji zostanie oddana dopiero na rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019. To samo dotyczy placówki przy ul. Warzelniczej. Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej wraz z dojazdem ma powstać do 30 czerwca 2018 r.W związku z panującą dezinformacją, jak również z brakiem informacji o aktualnym poziomie zaawansowania robót budowlanych Klub Razem dla Białołęki będzie wnioskował o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Dzielnicy Białołęka w tej sprawie.

Post Author: admin