AKTUALIZACJA 28.07 – Nowe żłobki, ale nie dla każdego.

Wkrótce zakończy się budowa i wyposażanie trzech nowych żłobków na Białołęce na co na pewno z dużą niecierpliwością czeka wiele osób. Z uzyskanych przez nas informacji najprawdopodobniej już w przyszłym tygodniu zostanie uruchomiona rekrutacja. I tu pojawia się problem. Okazuje się bowiem, że wszystkie trzy żłobki są objęte programem „Żłobek dla malucha – szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica”. Co to oznacza w praktyce? Z jednej strony zakłada on utworzenie nowych miejsc pracy w tych właśnie żłobkach, ale z drugiej wprowadza bardzo specyficzne zasady rekrutacji dzieci do żłobków. Otóż w rekrutacji przewidziano udział 450 osób, mieszkańców obszaru ZIT WOF, którzy sprawują opiekę nad dziećmi do lat 3, chcą powrócić na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich lub pozostają pozostają poza rynkiem pracy jako osoby bezrobotne lub bierne zawodowo. Takie założenie w praktyce naszym zdaniem może wyeliminować osoby, które już powróciły do pracy i np korzystają z prywatnych żłobków lub też prywatnej opieki nad dzieckiem. Uważamy, że co prawda chęć aktywizacji i ułatwienie powrotu do pracy to ważna kwestia dla wielu rodzin jednak jest niesprawiedliwe całkowite pominięcie osób, które już powróciły do pracy choćby całkiem niedawno. Zabrakło w tym przypadku elementarnych zasad sprawiedliwości społecznej. Na pewno bliżej przyjrzymy się tej sprawie. Podajemy link do programu którym zostały objęte nowe żłobki na Białołęce – kliknij tutaj.UPDATE z 28.07 – niestety brak nowych informacji – ani Dzielnica nie podaje terminu zakończenia odbiorów, ani Zespół Żłobków nie chce podać informacji kiedy w związku z tym ruszy rekrutacja. Sugerujemy zatem obserwować stronę http://zlobki.waw.pl bo tam ma się ukazać info w momencie uruchomienia rekrutacji. Swoją drogą tego typu sytuacja zarówno z zasadami rekrutacji rekrutacji jak i brakiem konkretnego terminu jest w naszej opinii kuriozalna.

 UPDATE z 19.07 – trwają odbiory nowych placówek. Potem muszą być wpisane do rejestru żłobków i dopiero wtedy może ruszyć rekrutacja. Na obecną chwilę wygląda na to, że rekrutacja ruszy pod koniec lipca ale to niestety jeszcze nic pewnego.UPDATE z 12 lipca godz 9:50

AKTUALIZACJA – z informacji uzyskanych z Zespołu Żłobków m.st. Warszawy wynika, że: rekrutacja do żłobków znajdujących się przy ul. Książkowej, Truskawkowej i i Krzyżówki (łącznie 450 miejsc) odbędzie się na zasadach opisanych w projekcie pod linkiem http://europa.um.warszawa.pl/projekty-miejskie/obek-dla-malucha-szans-na-powr-t-do-aktywno-ci-zawodowej-rodzica.

Rekrutacja do żłobka przy ul. Skarbka z Gór (50 miejsc) odbędzie się na standardowych zasadach.- http://www.zlobki.waw.pl/rekrutacja2012/Regulamin_rekrutacji_2017.pdf

Uchwały Rady m.st. Warszawy o utworzeniu wszystkich powyższych żłobków przyjęto na sesji w dniu 6 lipca br. Rekrutacja do żłobków zostanie uruchomiona nie wcześniej niż 3 dni po publikacji Uchwał w Dziennik Urzędowym
Województwa Mazowieckiego co jeszcze nie nastąpiło.


 

Post Author: admin