Budowa ulicy Siecznej

Dzięki dużej determinacji Mieszkańców oraz aktywnej działalności naszego stowarzyszenia, które podnosiło temat niepewnego terminu budowy ul. Siecznej udało się wpłynąć na zmianę stanowiska Zarządu Dzielnicy.

Przyjęta właśnie uchwała oraz przesunięcia finansowe sprawiają, że wizja ul. Siecznej w 2018 roku stała się dużo bardziej realna. Teraz dopilnujemy żeby znów nie doszło do przesunięć środków na tej inwestycji.

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie.

Post Author: Redaktor