Zarzecze 11B – punkt odzysku odpadów?

Do 24 kwietnia 2017 r. w siedzibie Biura Ochrony Środowiska jest wyłożony raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu punktu odzysku odpadów przy ul. Zarzecze 11B w Warszawie.

W powyższym terminie istnieje możliwość składania uwag i wniosków co do przedsięwzięcia. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko został przekazany Komisji Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Białołęka.

Przed rokiem na problem odpadów zwracała uwagę radna Mariola Olszewska. Tematem zainteresował się również Telewizyjny Kurier Warszawski (materiał od 5′).

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia z grudnia 2016 r.

 

Post Author: Redaktor