Przebudowa ul. Białołęckiej

Rozbudowę ul. Białołęckiej na odc. ul. Kopijników – ul. Ketlinga.

Przyjęte założenia zakładają m.in. powstanie drogi kategorii Z (zbiorcza) o przekroju 1 x 2, obustronnych chodników (w miarę możliwości), drogi dla rowerów, przebudowę skrzyżowań oraz budowę oświetlenia i odwodnienia drogi. Łączna długość drogi to ok. 3,8 km.

Projekt stałej organizacji ruchu: