Poznaj projekty zgłoszone w Budżecie Obywatelskim

Zakończyło się zgłaszanie projektów w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Teraz czeka je weryfikacja, ale już teraz zachęcamy do zapoznania się z pomysłami.

Poniżej prezentujemy projekty, złożone przez członków Stowarzyszenia Razem dla Białołęki oraz Mieszkańców i Mieszkanki, z którymi współpracujemy, pełna lista projektów jest natomiast dostępna tutaj.

Projekty dzielnicowe

Beton stop! – Nowe tereny zieleni zamiast bloków 

Projekt zakłada realizację trzech skwerów leśnych i naturalnych placów zabaw w następujących lokalizacjach: ul. 15 Sierpnia, ul. Ambaras, ul. Dzierzgońska. To popularne spacerowe okolice, w których brakuje urządzeń rekreacyjnych, dzięki którym można by odpocząć na łonie natury. 

Białołęko! odpocznij w zieleni! Lepsze tereny rekreacyjne dla mieszkańców

Projekt zakłada rozbudowę następujących terenów rekreacyjnych: przy ul. Żywicznej (przy szkole podstawowej nr 257), przy ul. Polnych Kwiatów (Płudy-Choszczówka), przy ul. Odkrytej/Łączącej.

Bardziej zielona Białołęka! Więcej zieleni na skwerach

Realizacja projektu pozwoli na zakup urządzeń rekreacyjnych i małej architektury na terenach miejskich przy ul. Portowej i ul. Fleminga.

SEKSI Grodzisk – Sport, Edukacja, Kultura i Społeczna Integracja

SPORT: 
– modernizacja boiska w Parku Magiczna, 
– zakup wiaty rowerowej, stojaków, stołu do piłkarzyków i tenisa stołowego oraz 2 wioślarzy (SP356)
EDUKACJA 
– wiata edukacyjna do lekcji plenerowych w SP356
KULTURA 
– spotkania i rozmowy filmowe w Kino Głębocka
INTEGRACJA 
– ryneczki śniadaniowe na Głębockiej i w Parku Magiczna

Zróbmy fajny park na Białołęce!

Zapraszamy do stworzenia nowego parku na Białołęce – parku o linearnym kształcie i angielskim charakterze nawiązującym do naturalnego otoczenia miejsca oraz istniejącego drzewostanu, parku ekologicznego z elementami architektury bazującej na naturalnych materiałach, parku otwartego na najmłodszych, w którym można bawić się w sposób sensoryczny. Park powstałby przy ul. Echa Leśne.

Nowe nasadzenia i remont placu zabaw w Parku Magiczna

Zadrzewienie terenu Parku Magiczna wraz z remontem urządzeń na placu zabaw.

Zielone wiaty przystankowe

Montaż wiat przystankowych: AUGUSTÓWEK 01 | CHUDOBY 02 | LAUROWA 02/PORTOWA 01. Wiaty zostaną wyposażone w: 
– podświetloną gablotę z rozkładami jazdy (energia z przyłącza lub paneli fotowoltaicznych),
– zielony dach (na dachach zostanie umieszczona roślinność – rozchodniki), 
– przeszklenia wiat zostaną odpowiednio oznakowane w celu ochrony ptaków.

Zielone dachy na nowych wiatach przystankowych

Montaż wiat przystankowych na przystankach: SZLACHECKA 02, PRZEJEZDNA 01 ECHA LEŚNE 01.

Łąki na nowych przystankach

Montaż wiat przystankowych na przystankach: ARONIOWA 01, ECHA LEŚNE 03, KONWALIOWA 03 lub PORTOWA 02 (do potwierdzenia w związku z planami inwestycyjnymi ZTM lub/i możliwością pozyskania wiaty).

Zieleń na dachach nowych wiat przystankowych

Montaż wiat przystankowych: BIAŁOŁĘKA-KANAŁ 02, DORODNA 02, WARZELNICZA 01.

Zielone wiaty przy szkołach na Białołęce

Montaż zielonych wiat przy szkołach podstawowych przy ulicy: Ostródzkiej, Juranda ze Spychowa, Zaułek i Verdiego.

Kabiny akustyczne dla placówek szkolnych

Zakup kabin akustycznych do wszystkich samorządowych placówek szkolnych – 17 szkół podstawowych i 2 liceów ogólnokształcących.
Kabiny mają za zadanie tłumić dźwięki dochodzące z zewnątrz i stworzyć miejsce zapewniające komfortowe warunki do indywidualnych rozmów, spotkań czy odrabiania lekcji.

Sportowa Białołęka – modernizacja boisk

Modernizacja boisk wielofunkcyjnych wraz z bieżnią przy ul. Zaułek 34 w Szkole Podstawowej nr 112.

Białołęckie Bociany – online – obserwacja bocianów

Obserwacja białołęckich bocianów poprzez montaż kamer przy gniazdach: ul. Głębocka 129, ul. Olesin 118, ul. Mochtyńska 51.

Budowa ciągów pieszych – Chudoby/Zdziarska/Kroczewska

Budowa chodnika wzdłuż ul. Chudoby na odc. pętla autobusowa – dz. 25/2 obręb 41621 – ok. 135 metrów oraz budowa ścieżki mineralnej wzdłuż ul. Zdziarskiej na odc. istniejący chodnik – Kroczewska – ok. 460 metrów.

Remont chodnika wzdłuż ul. Bohaterów

Remont chodnika wzdłuż ul. Bohaterów (Majorki-Wałuszewska, z wyłączeniem wyremontowanego fragmentu przy szkole).

Remont chodników wzdłuż ul. Berensona

Remont chodników wzdłuż ul. Berensona.

Remont chodników wzdłuż Ostródzkiej

Remont chodników wzdłuż Ostródzkiej.

Veturilo na Głębockiej

Ustawienie stacji wypożyczania rowerów miejskich na wschodniej Białołęce w rejonie ulicy Głębockiej. Proponowane są następujące lokalizacje:
– przy Szkole Podstawowej nr 356,
– w rejonie skrzyżowania z ulicą Sieczną,
– na pętli autobusowej Grodzisk.
Projekt przewiduje sfinansowanie stacji w pierwszym roku działalności, zgodnie z zasadami budżetu obywatelskiego.

Nowa górka saneczkowa na Białołęce

Utworzenie nowej górki saneczkowej: przy ul. Modlińskiej oraz przy ul. Myśliborskiej.

Rozwijamy edukację na Białołęce (wyposażenie dla liceum)

Projekt przewiduje doposażenie w sprzęt informatyczny/edukacyjny liceum na wschodniej Białołęce.

Bezpłatne zajęcia wyrównawcze z matematyki

Projekt przewiduje sfinansowanie dodatkowych, bezpłatnych lekcji dla uczniów, którzy potrzebują wsparcia w postaci uzupełnienia braków w wiedzy w sposób bardziej zindywidualizowany, w mało licznej grupie. Drugim filarem wsparcia będą kursy przygotowujące do matury z matematyki.

Oświetlona i kwitnąca Białołęka – nowe lampy i krzewy ozdobne

Projekt zakłada ustawienie 15 latarni na osiedlu w Choszczówce oraz posadzenie w różnych częściach dzielnicy ozdobnych, mrozoodpornych krzewów np. hortensji bukietowej i krzewiastej, kaliny koralowej, pęcherznicy kalinolistnej, pięciornika krzewiastego, berberysu pospolitego, budlei Dawida, różanecznika.

Stwórzmy Park przy Świderskiej 

Utworzenie naturalnego terenu parkowego w rejonie ulicy Świderskiej i Świętosławskiego, przy nowej szkole podstawowej.

Zima na Białołęce – armatki śnieżne 

Projekt ma na celu zakup mobilnego zestawu do sztucznego naśnieżania górek saneczkarskich na Białołęce.

Wielofunkcyjny teren rekreacyjno-użytkowy, czyli psi park z parkingiem i wiatami rowerowymi

Wielofunkcyjny teren rekreacyjno-użytkowy to miejsce integrujące różne funkcjonalności. I) Psi park dla mieszkańców z czworonogami, pozwalający na socjalizację psów oraz integrację ich właścicieli. II) Parking uzupełniający braki infrastruktury dla pobliskich mieszkańców oraz szkoły podstawowej SP231. III) Wiaty rowerowe dla dzieci szkolnych, stanowiące uzupełnienie przepełnionej już infrastruktury rowerowej na terenie szkoły.

Nowy teren zieleni, rekreacji i sportu na Białołęce

Utworzenie nowego terenu zieleni przy ul. Kaczorowej, od strony osiedla Miasto Moje, gdzie w projekcie nowego studium został zaproponowany park linearny wzdłuż dawnej bocznicy. Projekt obejmuje także strefę zabaw dla dzieci oraz strefę sportu w postaci skate-spotu.

Naturalne place zabaw i strefa street workout w nowym parku 

Utworzenie dwóch placów zabaw, a także strefy street workout nad Kanałem Żerańskim.

Park Relaksu Zielone Piekiełko

Celem projektu jest stworzenie strefy relaksu umożliwiającej odpoczynek na świeżym powietrzu. Park, tak jak ma to miejsce w chwili obecnej, jest miejscem ogólnodostępnym z którego korzysta bardzo dużo rodzin, osób starszych i osób aktywnych ruchowo. Do tej pory teren ten był sprzątany przez okolicznych mieszkańców i nie zawierał żadnej infrastruktury. 

Białołęcki tor łuczniczy “Żerańskie Lwy”

Celem projektu jest wzbogacenie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego mieszkańców Białołęki w każdym wieku poprzez dostęp do bezpiecznej infrastruktury umożliwiającej strzelanie z łuku. Inwestycja wpasowuje się idealnie w trendy bazujące na sporcie, zabawie, emocjach, edukacji i zaangażowaniu w rozwój siebie. Tytuł związany jest z Herbem Białołęki oraz położeniem toru łuczniczego.

Joga na wodzie: zajęcia na deskach SUP na Kanale Żerańskim

Cykliczne zajęcia z jogi na deskach SUP, odbywające się na Kanale Żerańskim – z instruktorem i nauką pływania na deskach SUP.

Aktywne i bezpieczne przejścia dla pieszych

Montaż aktywnych przejść dla pieszych w biało-czerwonej kolorystyce, które są wyposażone w pomarańczowy sygnał świetlny, wzbudzany w momencie gdy pieszy zbliża się do przejścia.

Nowa zieleń i chodniki dla Białołęki

Projekt obejmuje nasadzenia krzewów i remont chodników przy ul. Dorodnej i Myśliborskiej.

Beksiński, Ochorowicz i nie tylko – murale na białołęckich szkołach

Stworzenie murali na białołęckich szkołach, nawiązujących do ich patronów lub lokalnego nazewnictwa.

Bezpieczniej na Środkowej Białołęce i Żeraniu – nowe chodniki i przejścia dla pieszych

Projekt zakłada budowę kilku odcinków brakujących chodników oraz utworzenie przejść dla pieszych, na terenie środkowej Białołęki i Żerania w miejscach, gdzie są one dramatycznie potrzebne.

„Nie Bądź Łosiem – Zwolnij, Proszę!” – przydrożne tablice ostrzegawczo – informacyjne w miejscach przemieszczania się dzikich zwierząt na Białołęce

Projekt zakłada ustawienie dużych i widocznych tablic na tych odcinkach dróg Białołęki, na których często pojawiają się dzikie zwierzęta – aby kierowcy mieli świadomość, że warto uważać i jechać wyjątkowo ostrożnie.
Tablice miałyby zawierać krótkie, ale zwracające uwagę hasła i grafiki.

Białołęka na łyżwach – bezpłatne, zadaszone lodowisko w Parku Henrykowskim

Projekt zakłada ustawienie sztucznego, zadaszonego namiotem lodowiska, wraz z infrastrukturą i obsługą, na płytach boisk w Parku Henrykowskim.

Ścieżka rowerowa do tramwaju 

Projekt zakłada projekt i realizację ścieżki rowerowej wzdłuż istniejącego chodnika przy ul. Zaułek od zjazdu z ul. L.Berensona do przystanku autobusowego Zaułek przy SP 112 / przedszkole Kopernika wraz z przeniesieniem zieleni, 2 ławkami wzdłuż chodnika, kubłami przy ławkach. Jest realizacją założeń C40cities, do których Warszawa została zgłoszona.

Połączenie pieszo-rowerowe Wału Wiślanego – Park Picassa/Most Północny z ul. Świderską + strefa relaksu

Projekt przewiduje przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej a następnie realizację projektu – budowę ścieżki rowerowej wraz z pasem dla pieszych w miejscu brakującego połączenia z Wału Wiślanego koło Parku Picassa/Mostu Północnego aż do ul. Świderskiej oraz zagospodarowanie “łąki” na strefę relaksu dla mieszkańców.

Tor wyścigowy dla samochodów zdalnie sterowanych- EC Żerań/Most Grota Roweckiego

Projekt zakłada przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej a następnie wybudowanie na obecnej “łące”, profesjonalnego toru wyścigowego dla użytkowników samochodów zdalnie sterowanych, który umożliwi pasjonatom rywalizację i rozwijanie swoich umiejętności. Projekt uwzględnia również roczny koszt utrzymania toru.

Powiększmy Park Picassa aż do Mostu Północnego

Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej a następnie realizację projektu – powiększenie i zagospodarowanie Parku Picassa, dotąd nie zagospodarowanego o tereny wzdłuż Wału Wiślanego w stronę Mostu Północnego.

Projekty ogólnomiejskie

Rowerem do Nieporętu, Ząbek & Marek – 100 drzew nad Kanałem Żerańskim

Realizacja infrastruktury pieszo-rowerowej wzdłuż zachodniego brzegu Kanału Żerańskiego (Kobiałka-Przy Kanale). Budowa drogi rowerowej po wschodniej stronie ulicy Radzymińskiej (Bystra-granica miasta). 
Likwidacja teleportu w ulicy Wysockiego (przy trasie S8). Wyrównanie nawierzchni za pomocą naturalnego kruszywa na ścieżce wzdłuż Lasku Bródnowskiego w ciągu ulicy Malborskiej.