Fletniowa 2

Adres to szczególny dla naszej dzielnicy.
To właśnie tutaj stoi niewątpliwie najcenniejszy obiekt architektury drewnianej w tej części Warszawy. Od kilkudziesięciu lat nieustannie niszczeje i aby wygrać wyścig z czasem środowiska lokalne (Fundacja Ave i Stowarzyszenie Białołęka Dworska) zainicjowały akcję mającą na celu uratowanie go od dalszej dewastacji. Nasze stowarzyszenie ma za jeden ze swoich celów podejmowanie działań w trosce o lokalne dziedzictwo czego wyrazem była m.in. zbiórka na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Tarchomińskim, której to byliśmy współorganizatorem. W związku z powyższym jest rzeczą oczywistą, że niezwłocznie zadeklarowaliśmy pełne poparcie tym działaniom i przyłączyliśmy się do akcji ratowania białołęckiego świdermajera. Jesteśmy przekonani, że wspólnymi siłami wielu środowisk, które coraz liczniej udzielają poparcia tej akcji uda się doprowadzić do szczęśliwego zakończenia podjętych działań. Zróbmy to. Razem.

zab

zab2

zab3

zab4

zab5

zab6 zab7

zab8

zab9

zab10

Post Author: Redaktor