Dlaczego zmiany do uchwały budżetowej m. st. Warszawy na rok 2016 nie były procedowane na sesji Rady Dzielnicy?

W dniu 10-08-2016 Zarząd Dzielnicy podjął uchwałę w sprawie skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy autopoprawki do projektu uchwały w sprawie wniesienia inicjatywy uchwałodawczej do Rady m.st. Warszawy, dotyczącej zmian w załączniku nr II dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2016 rok.

Uchwała ta NIE ZOSTAŁA SKIEROWANA pod obrady Rady Dzielnicy tylko jej założenia niejako kuchennymi drzwiami wprowadzono pod obrady Rady Miasta.

W związku z powyższym mamy nadzieję, że na zwołanej przez Przewodniczącego Komisji Planu i Budżetu Wojciecha Tumasza (Klub Radnych Razem dla Białołęki) komisji w dniu 31 sierpnia o godz. 8:15 radni uzyskają odpowiedź jakie były przyczyny takich zmian w budżecie, o które wnioskowali Ilona Soja-Kozłowska, Jacek Poddębniak i Marcin Adamkiewicz.

Porządek obrad komisji:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Wysłuchanie informacji Zarządu Dzielnicy na temat przyczyn zmian w załączniku dzielnicowym dla dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy ujętych w uchwale 1005/2016 Zarządu Dzielnicy Białołęka.
4. Wysłuchanie informacji Zarządu Dzielnicy na temat wykorzystania w 2016 r. tzw. środków nie wygasających z 2015 r. przeniesionych na 2016 r. uchwałą Rady Warszawy pod koniec 2015 r.
5. Wolne wnioski.
6. Przyjęcie protokołu i zamknięcie posiedzenia komisji.

Poniżej link do informacji zamieszczonej w BIP
Uchwała

Mariola Olszewska
Radna Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Stowarzyszenie Razem dla Białołęki
radna.mariola.olszewska@wp.pl

Post Author: Redaktor