Konferencja Alimenty to nie prezenty – Jak poprawić ściągalność alimentów?

Konferencja odbędzie się w Międzynarodowym Dniu Rodziny, 15 maja 2017 roku, w godzinach 10:00 – 14:00 w siedzibie Fundacji Sedeka „Zdążyć z pomocą” przy ulicy Grzybowskiej 4 lok. 132 w Warszawie. Organizatorami tej konferencji jest Stowarzyszenie Alimenty to nie prezenty oraz Stowarzyszenie Razem dla Białołęki. Koordynatorami tej konferencji są: Katarzyna Tatar, Stowarzyszenie Alimenty to nie prezenty, Ewa Gajewska Radna Dzielnicy Białołęka, Stowarzyszenie Razem dla Białołęki, Reanata Nastańska, działaczka społeczna oraz Anna Dragan – Babraj z Zarządu Stowarzyszenia Razem dla Białołęki.

Konferencja została objęta honorowym patronatem Pani Elżbiety Rafalskiej Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Pana Marka Michalaka Rzecznika Praw Dziecka.

Konferencja jest skierowana przede wszystkim do radnych dzielnic i miasta stołecznego Warszawy, komorników sądowych, pracowników z urzędu pracy, policji, sędziów sądów karnych, naczelników Wydziałów Spraw Społecznych i Zdrowia oraz pracowników zajmującymi się  postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych.

Rozwiązanie przewidziane w ustawie od wielu lat pozostaje niestety fikcją prawną. Roboty publiczne dla dłużników alimentacyjnych są bowiem organizowane w niewielu miastach w Polsce. Pozytywnym przykładem może tu być np. Szczecin i organizowane przez Szczecińskie Centrum Świadczeń roboty publiczne dla dłużników alimentacyjnych. Jak wskazało badanie „Nastawienie do dłużników alimentacyjnych” aż 65% respondentów zapytanych o to jak można poprawić skuteczność ściągalności  alimentów wskazało na konieczność odpracowania długów przez dłużników w pracach publicznych. (Źródło: Instytut ARC Rynek i Opinia na zlecenie BIG InfoMonitor, marzec 2016 rok).

Dlatego celem konferencji będzie wypracowanie możliwości trwałej współpracy pomiędzy wszystkimi instytucjami biorącymi udział w szeroko pojętych działaniach wobec dłużników alimentacyjnych przewidzianych m.in. w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (DZ. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.) oraz uświadomienie skali problemu podmiotom, które mogą mieć wpływ na wypracowanie właściwych praktyk zmniejszających skalę problemu i wysokość zadłużenia wobec Funduszu Alimentacyjnego, czyli tak naprawdę wobec budżetu Państwa i wszystkich podatników.

Post Author: Redaktor