PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE JAKO ŚRODOWISKO ROZWOJU KAŻDEGO DZIECKA

„Przedszkole Integracyjne jako środowisko rozwoju każdego dziecka”, to publikacja skierowana do rodziców i nauczycieli. Celem publikacji jest pokazanie jak przedszkole integracyjne wpływa na rozwój dziecka.

W pierwszym rozdziale opisałam idee integracji, jej formy w systemie edukacji oraz podstawy prawne. Rozdział drugi przedstawia jak funkcjonują przedszkola integracyjne, jak wygląda nauka, jak kontakt dzieci zdrowych i niepełnosprawnych pozytywnie wpływa na ich rozwój, relacje, uczy empatii, tolerancji oraz w jaki sposób rodzice współpracują z placówką. Integracja jest fundamentem uczenia się takiego świata, jakim on rzeczywiście jest. Podstawą kształcenia są więzi pomiędzy wszystkimi osobami, które biorą udział w tym procesie. Przedszkola i szkoły integracyjne nastawione są na budowanie i kształtowanie takich relacji u dzieci, które ich do siebie zbliżają i pozwalają razem współdziałać, wspomagają rozwój, uczą wyrozumiałości, odpowiedzialności, wzajemnej pomocy, dążą do kreowania człowieka rozumiejącego innych, szanującego ich akceptując różnice między ludźmi.