Gdzie może powstać nowa szkoła dla Żerania?

Koniec roku szkolnego to dobry moment na dyskusję o nowej szkole dla Żerania – szczególnie dla okolic Kowalczyka i Krzyżówki, ale także Marywilskiej czy rejonu Piekiełka.

Rejon Polfy

Po otwarciu szkoły na Myśliborskiej sytuacja jest dobra, ale przy tak dynamicznym przyroście liczby mieszkańców trzeba myśleć o przyszłości i perspektywie kolejnych lat. Dlatego też zaproponowaliśmy lokalizację nowej placówki oświatowej wraz z zapleczem kulturalnym i możliwością utworzenia centrum aktywności lokalnej w rejonie skrzyżowania ulic Modlińskiej i Płochocińskiej, po stronie Polfy Tarchomin.

Idea Centrum Edukacyjno-Kulturalnego, bo taką nazwę zyskał ten projekt, trafiła na podatny grunt. Pomimo trwających przekształceń części terenów Polfy, m.in. w związku z planami PFR Nieruchomości w ramach programu Mieszkanie+, w opracowanej na zlecenie m.st. Warszawy koncepcji zagospodarowania tych terenów znalazła się placówka oświatowa właśnie w rejonie skrzyżowania Modlińskiej i Płochocińskiej. Zgodnie z dokumentem, zapotrzebowanie na szkoły i przedszkola wynika z konieczności zbilansowania na tym obszarze również zapotrzebowania wynikającego z docelowej liczby mieszkańców w obszarze MPZP Morelowej i Kowalczyka, w granicach którego nie został uwzględniony teren pod usługi oświaty umożliwiający budowę zespołu szkolno-przedszkolnego.

W międzyczasie, o czym pisała Gazeta Stołeczna, stanowisko w sprawie konieczności utworzenia w rejonie Polfy zespołu szkolno-przedszkolnego i zabezpieczenia terenów pod infrastrukturę społeczną przyjęła Rada Dzielnicy Białołęka. Na bazie przygotowanej przez pracownię Mycielski Architecture&Urbanism koncepcji powstał projekt nowego Studium dla Warszawy, wyznaczającego kierunki zagospodarowania miasta. Jednak po 5 latach procedowania studium nie zostanie ono uchwalone, ponieważ zmieniły się przepisy i miasto ma obecnie za zadanie uchwalić plan ogólny. Tym samym przeznaczenie tych terenów, również pod oświatę i usługi publiczne, będzie dopiero dyskutowane. Plan ogólny musi zostać uchwalony do końca 2025 r.

Łopianowa/Krzyżówki

Równocześnie razem z sąsiadami wystąpiliśmy z inicjatywą uchwałodawczą ws. zmiany miejscowego planu zagospodarowania terenu pomiędzy ulicami Łopianową i Krzyżówki: byłaby to idealna lokalizacja na szkołę, ale takiej funkcji nie przewiduje uchwalony w 2014 r. plan miejscowy. Jak poinformowała niedawno Gazeta Wyborcza, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego przychyla się do zmiany planu zagospodarowania, aby umożliwić budowę szkoły.

Jednocześnie wskazywany niegdyś pod oświatę teren przy Spedycyjnej w sąsiedztwie zakładu cementowego, firmy transportowej i planowanej zajezdni autobusowej to lokalizacja w uciążliwym przemysłowym otoczeniu. Inwestycję negatywnie zaopiniowało zarówno Biuro Architektury, jak i MPWiK m.in. ze względu na brak sieci kanalizacyjnej. Pomimo to, w 2018 r. ówczesny zarząd dzielnicy zaprezentował koncepcję szkoły, której teren przecinał dojazd do zakładu cementowego cementowni. Lokalizacja została co prawda uwzględniona w koncepcji zagospodarowania terenów Polfy, ale biorąc pod uwagę cały czas działający w sąsiedztwie przemysł, nie spełnia ona obecnie żadnych standardów oświatowych.

Mateusz Senko

Stowarzyszenie Razem dla Białołęki