Zrób dobry krok i zawieź odpady do PSZOK ♻️

Co możemy zrobić dla środowiska? Oszczędzajmy energię i wodę, zbierajmy deszczówkę, zmniejszajmy ilość odpadów, a te niestandardowe zawieźmy do PSZOK, MPSZOK. Łąki i lasy na Białołęce są stale zaśmiecane przez opony czy meble, a wystarczy je zawieźć np.: do

PSZOK przy ul. Płytowej 1 – Białołęka

Punkt jest czynny w godzinach: 
od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 – 19.00
w soboty w godz. 9.00 – 17.00

Odbiór odpadów w PSZOK/MPSZOK jest bezpłatny.

PSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów komunalnych:

♻️ opakowania z papieru i tektury, ze szkła, z tekstyliów;
♻️ odpady opakowaniowe z metali i tworzyw sztucznych (puszki po napojach, art. spożywczych, butelki PET, opakowania po olejach spożywczych itp.);
♻️ opakowania ze szkła (np. puste butelki, słoiki, opakowania szklane po kosmetykach);
♻️ opakowania po olejach silnikowych, detergentach, środkach ochrony roślin;
♻️ pojemniki pod ciśnieniem po aerozolach;
♻️ zużyte lub przeterminowane gaśnice samochodowe oraz z gospodarstw domowych;
♻️ opony pojazdów osobowych, motocykli, rowerów;
♻️ odpady z betonu, gruzu ceglanego, ceramiki, glazury i terakoty itp. stanowiące odpady komunalne z samodzielnie przeprowadzanych remontów;
♻️ szkło np. okienne, drzwiowe bezbarwne, lustra;
♻️ odzież, tekstylia;
♻️ opakowania z tekstyliów (np. worki jutowe);
♻️ rozpuszczalniki, kwasy, alkalia (substancje żrące);
♻️ odczynniki fotograficzne;
♻️ środki ochrony roślin;
♻️ oleje i tłuszcze jadalne;
♻️ przepracowane lub przeterminowane oleje silnikowe;
♻️ farby, opakowania po farbach oraz opakowania po farbach zawierające substancje niebezpieczne;
♻️ kleje, opakowania po klejach zawierające substancje niebezpieczne;
♻️ tusze, tonery do drukarek;
♻️ lepiszcze i żywice oraz lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne;
♻️ detergenty (w opakowaniu jednostkowym producenta);
♻️ drewno zawierające substancje niebezpieczne;
♻️ drewno tj. skrzynki drewniane, deski itp.;
♻️ opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone;
♻️ odpady tworzyw sztucznych (wiadra, miski, zabawki, skrzynki, meble ogrodowe itp.);
♻️ odpady metali (ramy rowerowe, koła rowerowe, wieszaki, obudowy urządzeń, klamki, elementy metalowe itp.); 
♻️ lampy fluorescencyjne, świetlówki, lampy energooszczędne, termometry rtęciowe;
♻️ urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne, np.: lodówki, chłodziarki, klimatyzatory domowe;
♻️ zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, np.: odbiorniki radiowe i TV zawierające lampy rtęciowe, zmywarki, kuchenki gazowe i elektryczne, pralki, odkurzacze, odtwarzacze CD, DVD;
♻️ akumulatory, baterie;
♻️ przeterminowane leki;
♻️ odpady wielkogabarytowe;
♻️ odpady ulegające biodegradacji (np. trawa i liście);
♻️ lub inne niewymienione frakcje odpadów komunalnych zbierane w sposób selektywny.

PSZOK nie przyjmuje:

niesegregowane zmieszane odpady komunalne;
materiały zawierające azbest;
papa i styropian budowlany;
odpady w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz opakowania;
odpady, których ilość, skład i charakter wskazują na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej (do których stosuje się odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.

Mobilne punkty (MPSZOK) to odpowiednio przystosowane samochody. Kursują one dwa razy w tygodniu: w środy i soboty, zatrzymując się w określonych godzinach w wyznaczonych punktach.:

środy:
11.00 – 12.30 – ul. Zaułek, przy szkole 112
13.00 – 14.30 – ul. Marywilska 44
soboty:
10.00-11.30 – ul. Modlińska 197, parking przy Urzędzie Stanu Cywilnego Dzielnicy Białołęka

MPSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów komunalnych kłopotliwych:

♻️ opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
♻️ np. opakowania po detergentach, środkach ochrony roślin;
♻️ pojemniki pod ciśnieniem po aerozolach;
♻️ zużyte lub przeterminowane gaśnice samochodowe oraz gaśnice z gospodarstw domowych;
♻️ rozpuszczalniki
♻️ kwasy;
♻️ alkalia (substancje żrące);
♻️ odczynniki fotograficzne;
♻️ środki ochrony roślin zawierające substancje niebezpieczne np. herbicydy, insektycydy;
♻️ świetlówki, lampy fluorescencyjne, lampy energooszczędne, termometry rtęciowe;
♻️ oleje spożywcze i tłuszcze jadalne;
♻️ przepracowane lub przeterminowane oleje silników samochodowych;
♻️ farby, opakowania po farbach oraz opakowania po farbach zawierające substancje
♻️ niebezpieczne;
♻️ kleje, opakowania po klejach zawierające substancje niebezpieczne;
♻️ lepiszcze i żywice oraz lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne;
♻️ tusze, tonery do drukarek;
♻️ detergenty, w tym detergenty zawierające substancje niebezpieczne (w opakowaniu
♻️ jednostkowym producenta);
♻️ akumulatory, baterie;
♻️ małe zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, których żaden z wymiarów zewnętrznych nie przekracza 25 cm;
♻️ środki ochrony roślin niezawierające substancji niebezpiecznych.

MPSZOK nie przyjmuje:

niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych,
materiałów zawierających azbest,
odpadów remontowo–budowlanych,
odpadów wielkogabarytowych,
dużego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
odpadów w  uszkodzonych opakowaniach, w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz tego opakowania.

Zrób dobry krok i zawieź odpady do PSZOK/MPSZOK ♻️