#AlimentyToNiePrezenty

Podaruj dzieciom swój podpis – Alimenty to nie prezenty – Stowarzyszenie, które założyli rodzice wychowujące samodzielnie dzieci.

W Polsce ponad 1 mln dzieci nie otrzymuje alimentów od drugiego rodzica. Pieniądze te często umożliwiają rodzicowi, który samodzielnie wychowuje dziecko/dzieci, wsparcie dziecka/dzieci w jego/ich rozwoju (m.in. zakupić pomoce szkolne). Niepłacenie alimentów ogranicza szanse dziecka i jest przemocą ekonomiczną wymierzoną w dziecko. Jednym z celów Stowarzyszenia Alimenty to nie prezenty jest uświadomić polskiemu społeczeństwu, że to dzieci są największymi ofiarami nie płacenia alimentów. (źródło http://www.alimentytonieprezenty.pl/).

Stowarzyszenie Alimenty to nie prezenty po wykorzystaniu wszelkich dotychczasowych możliwych kroków podejmuje się kolejnego działania: zbierania podpisów pod petycją O poprawę skuteczności ściągalności alimentów poprzez wypracowanie i wprowadzenie systemowych rozwiązań prawnych. Petycja jest skierowana do Ministerstwa Sprawiedliwości oraz do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej i można ją podpisywać w dniach 25 listopada – 24 grudnia 2016.

Link do petycji

Stowarzyszenie Razem dla Białołęki przyłącza się do tej akcji: poprzez wsparcie w zbieraniu podpisów pod petycją, jak również, propagowanie zasadności przedsięwzięć Stowarzyszenia Alimenty to nie prezenty. RAZEM możemy ZMIENIĆ sytuację dzieci.

Post Author: Redaktor