Kandydaci okręg 3

Lista kandydatów do rady dzielnicy w zbliżających się wyborach samorządowych

z listy KW Stowarzyszenie Razem dla Białołęki

Okręg III

1. Piotr Cieszkowski
o mnie
2. Ewa Gajewska
o mnie
3. Piotr Babraj
o mnie
4. Kinga Mazurek
o mnie
5. Andrzej Chyliński
o mnie
6. Izabella Adamczewska
o mnie
7. Dariusz Staciwa
o mnie