Budżet Partycypacyjny

Serdecznie zapraszamy do głosowania na projekty zgłoszone przez członków naszego stowarzyszenia do tegorocznej edycji Budżetu Partycypacyjnego.

Autorzy projektów z obszaru ogólnodzielnicowego wraz z linkami do projektów: Ewa Gajewska, Mariola Olszewska, Piotr Cieszkowski, Marcin Korowaj, Patryk Król, Jan Mackiewicz.

Autorzy projektów z obszarów 1 i 2 wraz z linkami do projektów: Izabella AdamczewskaAnna Dragan-BabrajEwa Gajewska, Mariola Olszewska, Kinga MazurekPiotr Cieszkowski, Marcin Korowaj, Patryk Król, Jan Mackiewicz, Dariusz Olszewski,